EUROPEISK KULTURUTVEKSLING 2013/2014: SPANIA

Fremming av mangfold i kunst og kultur innen den europeisk kulturarv / Mangfold og kulturutveksling 2013/2014

 

FILM OG LHBT-PERSONER FOR FREMMING AV SOSIALT LIKEVERD I EØS:

Stiftelsen Fundación Triángulo ble grunnlagt i 1996 og arbeider for politisk og sosial likestilling for lhbtq-personer. De organiserer også Madrid LGBT Film Festival LesGaiCineMad, og har det siste året samarbeidet med Skeive Filmer i gjennomføringen av dette prosjektet med midler fra EEA Grants, EØS’ kulturutvekslingsprogram.

Via filmutveksling og filmvisninger har målet vært å fremme europeisk kulturell dialog, og øke forståelse og aksept for mangfoldet av identiteter, med fokus på lhbtq-personer, og da i særlig grad ungdom.

Med støtte fra Den Norske Ambassade var Skeive Filmer tilstede under den 18. LesGaiCineMad filmfestival både som jurymedlem, men også for å presentere et utvalg norske skeive filmer og for å promotere norsk filmproduksjon.

Visninger ble arrangert for festivalens publikum på Madrid’s Cineteca, men også for studenter ved Madrids filmskole ECAM og på Complutenseuniveritetet (UCM).

Publikum og studenter så filmer som fremhevet våre kulturelle forskjeller med stor interesse. Tabubelagt tematikk rundt seksuell identitet hos barn og unge, og vår åpne og normaliserte dialog om sex og seksualitet, gjorde inntrykk på studenter oppvokst i Spanias katolske utdanningssystem.

 

Norske og spanske filmer i prosjektet har i løpet av året blitt vist på europeiske festivaler, og nå som prosjektet går mot slutten er det vår tur til å se et spennende og variert utvalg av spansk kortfilm!

Etter visningen blir det en samtale mellom arrangører, filmskapere og publikum.

PROMOTION OF DIVERSITY IN CULTURE AND ARTS WITHIN EUROPEAN CULTURAL HERITAGE / DIVERSITY AND CULTURAL EXCHANGE 2013/2014

CINEMA AND LGBT PEOPLE TO PROMOTE SOCIAL EQUALITY IN EEA

Fundacion Triangulo (The Triangle Foundation), organizer of Madrids LGBT Film Festival LesGaiCineMad, has for the last year collaborated with Skeive Filmer in this project funded by EEA Grants/Norway Grants and the Norwegian Embassy. Its aim to improve European cultural dialogue, increase understanding and acceptance of identity, mainly focusing on LGBTQ people, and the younger generation in particular.

With the support of the Norwegian Embassy, Skeive Filmer visited Madrid as one of LesGaiCineMad’s jury members, but also present a selection of Norwegian LGBTQ films and give Norwegian film production exposure. Screenings were held at Madrid’s Cineteca, the ECAM (the Cinematography and Audiovisual School of Madrid) and the UCM (the Complutense University of Madrid).

Spanish students and audiences attended the screenings highlighting our differences with topics still taboo in Spain’s Catholic education, such as the sexual identity of children and adolescents, and how openly we can discuss sex and sexuality in general.

 

Now, as this project comes to a close, it’s our turn to enjoy a selection of exciting and diverse Spanish films!

After the screening there will be a discussion/Q&A with filmmakers and project organizers.

this project and its exposure have been made possible with the generous support of EEA grants and the Norwegian Embassy