DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

Outing

Sven er en pen, velutdannet og sympatisk ung mann. Han har en god jobb og ser ut som en helt vanlig mann i bybildet. Men han er også pedofil.

I motsetning til de fleste andre intervjuer med pedofile, skjuler Sven verken ansikt eller forvrenger stemmen, og vi møter også deler av hans familie og arbeidskolleger.

Regissørene Meise og Reider har fulgt Sven over lengre tid og skapt en tillit som har resultert i usedvanlig åpenhjertige intervjuer hvor Sven beskriver sin egen selvforakt, den kontinuerlige kampen mot følelsene, den endeløse rekken med med psykologer og terapeuter, og frykten for å skade et barn.

Sven har aldri forgrepet seg på et barn, men å se denne filmen er unektelig en ubehagelig opplevelse. Et portrett som verken unnskylder eller fordømmer Sven, men som gir innsikt i et tabubelagt tema det er vanskelig å ta opp. Og uten åpenhet kommer man ikke videre.

Svens håp er at hans åpenhet vil hjelpe ham å kontrollere sine egne drifter, samtidig som han ønsker å bidra til å belyse og komme et skritt nærmere en løsning på et problem som ødelegger livene til så altfor mange barn og unge.

 

 

Sven is a handsome, educated and likeable young man. He has a good job and looks like any guy on the street. But he is also a pedophile.

Unlike most interviews with pedophiles, Sven neither hides his face nor distorts his voice, and we also meet part of his family and work colleagues.

Directors Meise and Reider followed Sven over a long time, and in establishing mutual trust, the result is unusually candid interviews where Sven describes his self-contempt, his ongoing struggle with his emotions, the endless line of psychologists and therapists, and his fear of harming a child.

Sven has never acted on his attraction, but watching this film is undoubtedly an uncomfortable viewing experience. A portrait that neither condemns nor condones Sven, but offers insight into a taboo subject that is difficult to talk about, and without being open, progress cannot be made.

Sven’s hope is that his openness will help him control his desires, and also to contribute to educate and get a step closer to solving a problem that ruins the lives of far too many children.  

 

Etter filmen vil det bli en samtale med regissør Thomas Reider, og psykolog og sexolog Thore Langfeldt.

Following the screening there will be a conversation with director Thomas Reider and psychologist and sexologist Thore Langfeldt.

 • tirsdag
  23.09
  • kl. 19.00
DETALJER / DETAILS
Sveits / Switzerland 2014, 85 min

Regi/Dir: Sebastian Meise & Thomas Reider

Tysk tale, engelsk tekst / German, English subtitles

GJESTER / GUESTS
 • Thomas Reider
  Thomas ReiderOuting

  Thomas Reider studied Journalism and Dramatics at the University of Vienna, Austria, followed by studies of Script and Dramaturgy at the Vienna Film Academy. His first collaboration with Outing co-director Sebastian Meise happened when they were studying together. They have produced short films, documentary works for cinema and television, a TV mini-series, and the 2011 feature film Stillleben (Still Life). Thomas Reider lives in Vienna and works as an independent writer and director.

  • Thore Langfeldt
   Thore LangfeldtOUTING

   Thore Langfeldt got his degree psychologist at the University of Oslo, and is specializing in clinical pshycology and clinical sexology. He is the founder of IKST; Oslo’s Institute of Clinical Sexology and Therapy (1989), a private institution with 8 professional pshycologists, 2 psychiatrists and 2 sexological coiuncellors. His ongoing research areas include neuropsychology, brain research, childhood sexuality, sexual development, sexual offenders and sex offender therapy. His work is internationally recognised, and he has received many awards for his groundbreaking work.

   thorelangfeldt.net