DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

Kidnapped for Christ

Historiene i denne dokumentaren er vonde og dessverre mer vanlig i dag enn man ønsker å tro: Tenåringer blir overrumplet midt på natten og føres ut av hjemmet uvitende om hva som venter dem. Foreldrene sender dem til Escuela Caribe, en amerikanskdrevet kristen skole og atferdsendringsprogram i den Dominikanske Republikk. Ved ankomst blir de fratatt pass og personlige eiendeler og må innrette seg etter strenge regler for å gjøre seg fortjent til grunnleggende rettigheter. Et regime som får militæret til å virke som en barnehage.

Kate Logan, en ung evangelist og filmskaper, får fritt leide til å filme inne på den kontroversielle skolen, og oppdager sjokkerende metoder ved skolens praksis. Gjennom intervjuer og hemmelige møter med ungdommene oppstår det sterke følelsesmessige bånd, noe som får Logan til å vurdere sin objektivitet som filmskaper og dokumentarist. En dokumentaridé som underveis tar en uventet vending, et vitnesbyrd rundt misbruk av religion og et sterkt bilde av mange ungdommers skjebne – en opplevelse som også totalt forandrer en ung filmskapers liv. Må sees.

Vinner av Publikumsprisen, Slamdance Film Festival 2014

These stories are shocking and sadly still too common than we’d like to imagine:

Teenagers awakened in the middle of the night and taken from their homes, not knowing what to expect. Their parents are sending them to Escuela Caribe; a US run, Christian school and behaviour modification program in the Dominican Republic.

Without passport or personal belongings, they must act according to strict rules and earn the most basic of rights.

Director Logan, a young evangelical filmmaker, is granted unprecedented access to film behind the gates of this controversial school, she discovers shocking secrets behind the school’s practices. Through interviews and secret meetings with the kids, Logan begin to question her objectivity as a documentary filmmaker.

A documentary that takes an unexpected turn; a testimony of abuse in the name of religion, a powerful document of the fate of too many young people, and an experience that completely changes a young filmmaker’s life. A must see.

Winner of the Audience Award, Slamdance Film Festival 2014

TRAILER

  • lørdag
    20.09
    • kl. 13.00
DETALJER / DETAILS
USA 2014, 85 min

Regi/Dir: Kate S. Logan

Engelsk tale, utekstet / English, no subtitles

FORFILM / PRECEDED BY
Barrio Boy (dir. Dennis Shinners)

A006_C007_0721KH