DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

Finding Vivian Maier

Eiendomsmegleren John Maloof var i 2007 på en auksjon for å finne gamle bybilder av Chicago i forbindelse med et bokprosjekt. Han kom hjem med en anonym kasse med negativer fra 1950- og 1960-tallets Chicago og New York. Da han ett år senere skannet negativene ble han grepet av fotografens unike observasjonsevne og fikk fatt i resten fra samme bo: en enorm samling negativer, filmruller, 8mm-filmer og personlige papirer fra den ukjente fotografen Vivian Maier. Han la ut en del bilder på nettet og historien om den ukjente gatefotografen Vivian Maier gikk snart verden rundt.

Maloof ruller her opp Maiers livshistorie med en nesten uleselig signatur på en kvittering som utgangspunkt. Maier gjorde sitt ytterste for å holde sitt privatliv privat og arbeidet mesteparten av sitt liv som barnepike. Hun var langt fra en Mary Poppins, men barna elsket henne og de merkelige utfluktene de var på.

Finding Vivian Maier er en hyllest til en enestående fotograf og et kompleks menneske, en fascinerende historie som holder oss fanget etterhvert som puslespillets brikker faller på plass og mysteriet Vivian Maier avdekkes.

I 2010 hadde den første utstillingen av Maiers arbeider sin uoffisielle verdenspremiere i Oslo, takket være fotografene Massimo Leardini og Marcel Leliënhof.

 

In 2007, realtor John Maloof was at an auction hoping to find old photos of Chicago for a book project. Returning home with an anonymous box of negatives from 1950/60’s Chicago and New York. A year later he started scanning the negatives, and was struck by the photographer’s unique observational skills. He tracked down and bought the rest of the huge collection of negatives, undeveloped film, 8mm, and personal records from the unknown photographer. He published some of the pictures online, and the story of Vivian Maier, the unknown street photographer, soon went viral.

In this film Maloof looks at the life story of Maier, with an almost illegible signature on a receipt as his starting point. Maier was a very private person who worked most of her life as a nanny. Far from a Mary Poppins, but the children loved her and their often strange daily excursions.

Finding Vivian Maier is a tribute to an extraordinary photographer and complex human being, a fascinating tale that enthralls us as the mystery of Vivian Maier unfolds.

In 2010, the first exhibition of Maier’s work had its unofficial world premiere in Oslo, thanks to Norwegian photographers Massimo Leardini and Marcel Leliënhof.

TRAILER

  • fredag
    19.09
    • kl. 20.00
  • mandag
    22.09
    • kl. 17.00
DETALJER / DETAILS
USA 2014, 84 min

Regi/Dir: John Maloof & Charlie Siskel

Engelsk tale, utekstet / English, no subtitles