DOKUMENTAR / DOCUMENTARY

Born to Fly:
Elisabeth Streb vs. Gravity

Elizabeth Streb er ikke bare en koreograf, hun er en ekstrem-action-arkitekt og besatt av idéen om at mennesker faktisk kan fly. Som danser var hun alltid interessert i å utforske den tradisjonelle profilen innen moderne dans, og er i dag kjent som skaperen av Pop Action – en stil som minner om ekstremsport, og med høy risikofaktor for utøverne.

Filmen følger Streb og utøverne i STREB Extreme Action Company på både det profesjonelle og personlige plan; i studioet, under forestillinger og i deres private hjem.

Hva de gjennomgår kan virke fullstendig vanvittig, men idéen om at uten risiko kan man heller ikke vokse, veier tyngre enn frykt. Det er umulig å ikke bli påvirket av deres absolutte lidenskap og alt av psykiske og fysiske påkjenninger som ligger bak hver eneste forestilling. Som tilskuer sitter man tidvis med hjertet i halsen, men det er en liten pris å betale for å oppleve magien i denne filmen.

 

Not just a choreographer, Elizabeth Streb is an extreme action architect, obsessed with the idea that humans can actually fly. As a dancer she was always interested in exploring the traditional profile within contemporary dance, and is today known as the creator of Pop Action – a style that mimics extreme sport, with a high risk level for the performers. In this film we follow Streb and the performers in the STREB Extreme Action Company, on personal and professional levels; in the studio, during performances and in their private homes.

What they chose to endure might seem completely outrageous, but the idea that without risk you cannot grow, outweighs any fear. It is impossible to not be affected by their absolute passion, and the psychological and physical strains that’s behind each performance. As spectator you often find your heart jump out of your chest, but it is a small price to pay for the magic experience of this film.

TRAILER

  • søndag
    21.09
    • kl. 18.00
DETALJER / DETAILS
USA 2014, 82 min

Regi/Dir: Catherine Gund

Engelsk tale, utekstet / English, no subtitles