Postcard to Daddy

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

Som barn ble Michael Stock seksuelt misbrukt av sin egen far. Nå, 25 år senere, leter han etter indre fred. I samtaler med familie og venner, samt via egne refleksjoner, får han et klarere bilde av hendelsene og konsekvensene det har hatt for alle involverte. Men på tross av det intense dramaet er ikke filmen fylt av hat og sinne, men derimot har den en overraskende atmosfære av håp og livsbejaelse.

Michaels mål er ikke å anklage overgriperen, men å forstå. Til slutt tar han med filmen, dette ”postkortet”, til sin far, og foran åpent kamera konfronterer ham med fortiden... En svært gripende film som stadig vinner priser på festivaler. (by)


As a child, Michael Stock was sexually abused by his own father. 25 years later he is still looking for inner peace.
In conversations with his family and friends and his own reflections, he paints an ever clearer, if contradictory picture of what happened and of the consequences for each of the family members. Yet in spite of the intense drama, the film doesn’t have an atmosphere of anger and hatred but rather a surprising air of hope and love of life.

Michael’s aim is not to accuse the “perpetrator” but to understand. In the end, he takes his video “postcard” to his father. With the camera running, he confronts him with the past…


Michael Stock vil være tilstede på visningen.
Michael Stock will attend the screening.

Postcard to Daddy
Tyskland 2010, 86 min
Regi: Michael Stock
Tysk / engelsk tale, engelsk tekst / German/ English  w/ Eng. sub

Official website

ONSDAG 29. SEPTEMBER KL. 18.00

 

 

Filmen presenteres i samarbeid med: