Tick Tock Lullaby

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

Et ærlig og herlig blikk på unnfangelse og foreldrerollen. De biologiske klokkene tikker i takt hos tre ulike kvinner som har bestemt seg for å få barn. Rachel og Maya speider i nabolaget etter en passende donor, Fiona og Todd prøver å overkomme et litt haltende ekteskap og fotografen Gillian betrakter sine potensielle barnefedre gjennom linsen. Fremgangsmåtene er kanskje ulike, men ønsket om å bli mor er det samme. Men hva skal egentlig til for å sette et barn til verden? Og hva vil det si å være en mor? (akek)An honest and wonderful take on conceiving and parenting. Three different women with three biological clocks in sync. Rachel and Maya are searching their neighborhood for a suitable donor, Fiona and Todd tires to save their rocky marriage, and photographer Lillian views her baby’s potential father though a lens. The approaches may vary, but the wish to become a mother is still the same. What does it take to bring a child into the world, and what does being a mother really mean?

Lisa Gornick vil være tilstede på visningen.
Lisa Gornick will attend the screening.


Tick Tock Lullaby
Storbritannia 2007, 73 min.
Regi: Lisa Gornick
Med: Lisa Gornick, Raquel Cassidy, Joanna Bending, William Bowry
Engelsk tale / English


SØNDAG 26. SEPTEMBER KL. 20.00