From Beginning to End

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

Kjærligheten er komplisert, men sjelden så komplisert som her...

Halvbrødrene Francisco og Thomás vokser opp hos sin mor, og deler et sterkt, nærmest ubrytelig bånd. Etter hvert som de vokser til beholdes uskylden, men de voksne rundt ser på forholdet med bekymring. Da moren dør søker brødrene trøst i hverandre, og snart lever de ut følelsene de har fornektet siden barndommen. Filmen var en enorm suksess i Brasil, og til tross for temaet er filmen blottet for sensasjonalisme, men holder en poetisk tone av intim autentisitet. (by)Love is complicated, but rarely to this extent...

Half brothers Francisco and Thomás are raised by their mother, and share a strong, almost unbreakable bond. As they grow, their relationship is still innocent, but the adults around them observe with growing concern. When their mother dies, the brothers seek comfort in each other, and soon they live out the feelings they’ve repressed for so long. This film was a huge success in Brazil, and despite the complex subject matter, it’s void of sensationalism and maintains a tone of intimate authenticity.


Do Começo ao Fim
Brasil 2010, 96 min
Regi: Aluizio Abranches
Med:  Joao Gabriel Vasconcellos, Rafael Cardoso
Portugisisk tale, eng. tekst / Portuguese w/ Eng. sub.


SØNDAG 27. SEPTEMBER KL. 21.00